Urząd Miejski w Raciążu

 

Szanowni Przedsiębiorcy,

Burmistrz Miasta Raciąż

zaprasza na spotkanie,

które odbędzie się

dnia 9 września 2013 roku o godzinie 17:30

w Miejskim Centrum Kultury,

Sportu i Rekreacji.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu