Urząd Miejski w Raciążu

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zaprasza na bezpłatne szkolenie: Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać dofinansowanie – warsztaty z zasad ubiegania się o wsparcie w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie Odnowy i rozwoju wsi tzw. małych projektów.

 

Pobierz >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu