Urząd Miejski w Raciążu

 

Urząd Miejski w Raciążu

informuje, iż od dnia 23 września

2013 roku będzie wypłacane

dofinansowanie na zakup

podręczników w ramach

Rządowego Programu

Wyprawka Szkolna 2013”

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu