Urząd Miejski w Raciążu

W dniu 07.10.2013 r., w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu, odbyło się spotkanie przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie Raciąża. Podczas spotkania zapadła oficjalna decyzja o założeniu stowarzyszenia, które będzie zrzeszać przedsiębiorców Miasta i Gminy Raciąż. Na spotkaniu byli przedstawiciele z 25 firm działających w Raciążu,

którzy jednocześnie stali się członkami założenia stowarzyszenia. Stowarzyszenie nazwano Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Miasta i Gminy Raciąż.

Na zebraniu założycielskim podjęto 5 uchwał, które są niezbędne aby stowarzyszenie mogło zostać wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto, po wcześniej dyskusji, w statucie określono cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji, po czym przyjęto statut stowarzyszenia. Po zgłoszeniu kandydatur i głosowaniu jawnym, wybrano zarząd stowarzyszenia. Do zarządu należą: Pan Jacek Szelągowski – prezes zarządu, Pani Katarzyna Wójtewicz – sekretarz zarządu, Pani Maria Skonieczna – skarbnik zarządu, Pan Artur Gizler – członek zarządu, Pan Robert Pniewski – członek zarządu. Z przebiegu zebrania założycielskiego sporządzono protokół, w którym opisano porządek przebiegu spotkania. Zebranie zostało zakończone po dopełnieniu wszystkich formalności. Termin spotkań przyjęto na pierwszy poniedziałek miesiąca, na godzinę 17:30 w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu