Urząd Miejski w Raciążu

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać raz na miesiąc w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należało uiścić w terminie do 15 sierpnia 2013 za miesiąc lipiec. Za miesiąc sierpień opłatę należało uiścić również do 15 sierpnia 2013r. W związku z powyższym ostatnia opłata za grudzień jest płatna do 15 grudnia 2013 r., a nie do 15 stycznia 2014 r.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu