Protokół – VII posiedzenie RRDPP II kadencji.  

UCHWAŁA NR 45/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 46/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 47/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 48/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 49/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 50/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 51/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 52/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 53/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 54/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 55/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 56/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 57/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 58/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 59/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 61/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 62/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 63/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 64/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 65/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 66/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 67/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 68/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 69/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 70/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 71/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 72/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 73/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 74/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 75/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 76/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 77/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 78/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 79/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 80/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 81/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 82/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 83/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 84/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 85/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 86/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 87/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 88/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 89/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 90/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 91/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 92/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 93/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 94/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 95/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 96/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 97/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 98/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO