Protokół – X posiedzenie RRDPP I kadencji.  

UCHWAŁA NR 17/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 18/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 19/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 20/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 21/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 22/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 23/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 24/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 25/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 26/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 27/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 28/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 29/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 30/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 31/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 32/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 33/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 34/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 35/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 36/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO