REALIZACJA PROJEKTU "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Raciążu" 

Dnia 24 października 2016 roku Beneficjent Gmina Miasto Raciąż podpisała umowę z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 17 Stycznia 13, 06-400 Ciechanów na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad przygotowaniem i realizacją inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2.000 RLM do 10.000 RLM.
Okres trwania umowy: 24.10.2016 r. - 31.12.2018 r.

OPIS PROJEKTU >>

PROCEDURA ZGŁASZANIA NADUŻYĆ >>

1. Rozpoczęcie prac na SUW >>

2. Rozpoczęcie budowy kanalizacji >>

3. Ciąg dalszy prac >>

4. Prace w zakresie kanalizacji trwają >>

 

 

INFORMACJA Z PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ >>

NOWE PRZYŁĄCZA DO KANALIZACJI JUŻ WKRÓTCE >> 

Zaproszenie na spotkanie dotyczące wykonania przyłączeń do kanalizacji saniatrnej. >>

Puls Raciąża 10 - 2018

Puls Raciąża 11-12 - 2018

Puls Raciąża 5 - 2019

Puls Raciąża 8 - 2019

Puls Raciąża 10 - 2019

„W dniu 24 listopada 2019 roku w budynku MCKSiR w Raciążu odbyło się spotkanie Burmistrza Mariusza Godlewskiego, oraz przedstawicieli PGKiM z mieszkańcami, podczas którego podsumowano projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Raciążu”. Oprócz najważniejszych informacji na temat projektu, mieszkańcy zostali również poinformowani o zasadach podłączania się do nowej sieci kanalizacyjnej”

 

Ulotka