Urząd Miejski w Raciążu

31 maja 2014r. odbył się „Marsz Gwiaździsty 2014 – pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat płoński”. Spośród 12 gmin Powiatu Płońskiego w imprezie udział wzięło 6 gmin w tym miasto Raciąż. Trasa obrana przez Gminę Miasto Raciąż obejmowała 45km.

Przejazd rowerami prowadził przez Raciąż - Pólka Raciąż - Krajkowo - Kiełki - Drozdowo - Raciąż. Spośród zgłoszonych 51 uczestników w rajdzie wzięło udział 48 osób.

Trasa marszu „Jednośladem przez stulecia” rozpoczęła się o godzinie 8:00. Jej pierwszym etapem było zapoznanie się z historią wczesnośredniowiecznego grodziska, będącego siedzibą pana grodowego i jego garnizonu tzw. wodnej góry. Następnie grupa wyruszyła pod kościół gdzie usłyszała ciekawostki związane z Kościołem Najświętszej Marii Panny w Raciążu. Później uczestnicy przejechali zobaczyć kolejno: synagogę żydowską, drewnianą zabudowę szczytową ul. Kilińskiego z początku XX wieku oraz budynek posterunku żandarmerii niemieckiej z aresztem z czasów okupacji.

Z Raciąża uczestnicy wyruszyli do gospodarstwa agroturystycznego „Sielanka” gdzie zapoznali się z ich ofertą edukacyjną. Chętni mogli podejrzeć przez lornetki modele ptaków.

Następnie grupa przejechała do Krajkowa w celu zwiedzenia Kościoła św. Stanisława Kostki z XVI w. Po czym, uczestnicy Marszu dotarli do leśniczówki w Kiełkach, gdzie mogli odpocząć, posilić się przed dalszą drogą i pooddychać leśnym powietrzem.

Stamtąd grupa udała się do Drozdowa w celu zobaczenia cmentarza wojennego z 1915 roku i pamiątkowej piramidy.

Po powrocie do Raciąża uczestnicy przesiedli się do autobusu i przejechali do Nowego Miasta na piknik kończący marsz gdzie miało miejsce wręczenie pamiątkowych medali.

Urząd Miejski w Raciążu chciałby podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Marszu Gwiaździstego na terenie Miasta i Gminy Raciąż. Szczególne podziękowania należą się:

- pani Bernadetcie Leszczyńskiej,

- ks. Stanisławowi Czyżowi,

- ks. Zbigniewowi Klubie,

- Dawidowi Smoleńskiemu i Grzegorzowi Wawrowskiemu z OSP Raciąż,

- Gospodarstwu Agroturystycznemu „Sielanka”,

- Nadleśnictwu w Płońsku.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu