Drukuj 

 

 

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE W SPRAWIE MIEJSCA, DNIACH I GODZINACH SKŁADANIA ZAWIADOMIEŃ O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 ROKU.