Urząd Miejski w Raciążu

Urząd Miejski w Raciążu uprzejmie informuje, iż w najbliższym czasie będzie realizowana budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Kilińskiego. Powyższa inwestycja ma na celu wymianę szkodliwych dla zdrowia rur azbestowych oraz likwidację przydomowych zbiorników ściekowych. W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym na odcinku ul. Kilińskiego jak również okresowe przerwy w dostawie wody.

Burmistrz Miasta Raciąża

/-/ Mariusz Jerzy Godlewski

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu