Drukuj 

Urząd Miejski w Raciążu uprzejmie informuje, iż w najbliższym czasie będzie realizowana budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Kilińskiego. Powyższa inwestycja ma na celu wymianę szkodliwych dla zdrowia rur azbestowych oraz likwidację przydomowych zbiorników ściekowych. W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym na odcinku ul. Kilińskiego jak również okresowe przerwy w dostawie wody.

Burmistrz Miasta Raciąża

/-/ Mariusz Jerzy Godlewski