Urząd Miejski w Raciążu

 

W dniu dzisiejszym w spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Powiatowego Zawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Płońsku, uczestniczy kierownik Referatu Spraw Obronnych i Obywatelskich. Podczas tego spotkania zostanie poruszony między innymi temat Planowanych imprez i uroczystości strażackich na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku. Warto przypomnieć, iż w tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu będzie obchodziła swój jubileusz 110. rocznicy utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.

 

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu