Urząd Miejski w Raciążu

Pobierz szczegółowe informacje >>

Burmistrz Miasta Raciąża ogłasza nabór na staż zawodowy na stanowisko pomocy inspektora ds. infrastruktury komunalnej, inspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej, inspektora ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami, podinspektora ds. gospodarowania odpadami i nadzoru właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Raciążu.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu