Urząd Miejski w Raciążu

W związku z uciążliwym problemem przebywania gawronów (Corvus frugilegus) na terenie Miejskiego Parku w Raciążu władze miasta podjęły starania mające na celu skłonienie ptaków do zmiany miejsca gniazdowania poprzez płoszenie „metodą sokolniczą, tj. z wykorzystaniem ptaków łowczych.
W tym celu wystąpiono z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie o wydanie zezwolenia na płoszenie gawronów (Corvus frugilegus). W odpowiedzi otrzymano decyzję  negatywną.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu