W związku z uciążliwym problemem przebywania gawronów (Corvus frugilegus) na terenie Miejskiego Parku w Raciążu władze miasta podjęły starania mające na celu skłonienie ptaków do zmiany miejsca gniazdowania poprzez płoszenie „metodą sokolniczą, tj. z wykorzystaniem ptaków łowczych.
W tym celu wystąpiono z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie o wydanie zezwolenia na płoszenie gawronów (Corvus frugilegus). W odpowiedzi otrzymano decyzję  negatywną.