ZARZĄDZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 23 marca 2015r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.