Urząd Miejski w Raciążu

zapraszamy mieszkańców całego powiatu płońskiego do udziału w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa. Debata odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2015 roku, w godzinach 12.00 - 14.00, w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie oddział w Poświętne w Płoński przy ul. H. Sienkiewicza 11

POBIERZ>>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu