zapraszamy mieszkańców całego powiatu płońskiego do udziału w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa. Debata odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2015 roku, w godzinach 12.00 - 14.00, w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie oddział w Poświętne w Płoński przy ul. H. Sienkiewicza 11

POBIERZ>>