Od 24 czerwca 2015 roku, z chwilą otrzymania dotacji z WFOŚiGW, rozpoczęto realizację projektu ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż – ETAP II”. Dofinansowanie wyniosło łącznie do 85% kosztów kwalifikowanego zadania.

Pobierz szczegółowe informacje >>