Urząd Miejski w Raciążu informuje, że należy zachować szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez starą targowicę – przy ulicy Kilińskiego, między posesjami nr 29 a 31, gdyż pojawiło się kilka zgłoszeń o występowaniu tam Barszczu Sosnowskiego, niezwykle trującej rośliny, niebezpiecznej dla ludzi, a zwłaszcza dla dzieci.

Pobierz szczegółowe informacje >>