Urząd Miejski w Raciążu

 

Do listopada 2013 roku miasto zobowiązane jest do wykonania remontu chodników na ulicy Zielonej z udziałem środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 69 069,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu.

 

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu