ZASADY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

W URZĘDZIE MIEJSKIM W RACIĄŻU

Interesantów zgłaszających się w sprawie skarg i wniosków przyjmują:

  • Burmistrz lub Zastępca Burmistrza Miasta - we wtorki w godzinach od 15:30 do 16:30

Rejestracja osób zainteresowanych odbywa się osobiście lub telefonicznie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (Plac Adama Mickiewicza 17, 09 – 140 Raciąż, tel. (23) 679 11 63), od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Kolejność przyjęć interesantów ustala Sekretariat Urzędu Miejskiego w Raciążu, wyznaczając datę i godzinę przyjęcia.

Warunkiem przyjęcia przez Burmistrza Miasta osoby zainteresowanej jest wykorzystanie drogi służbowej.

Radni Rady Miejskiej w Raciążu

pełnią dyżury w siedzibie

Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

im. Ryszarda Kaczorowskiego

w następujących dniach:

 

 

MARZEC

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
12.03.2018r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krzysztof Dądalski 05.03.2018r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
08.03.2018r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak 14.03.2018r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Marek Wiejski
01.03.2018r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Dariusz Dobrosielski
19.03.2018r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
26.03.2018r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
22.03.2018r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00

 

LUTY

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
19.02.2018r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krzysztof Dądalski 06.02.2018r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
08.02.2018r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak 15.02.2018r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Marek Wiejski
01.02.2018r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Dariusz Dobrosielski
12.02.2018r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
26.02.2018r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
22.02.2018r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00

 

STYCZEŃ

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
22.01.2018r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krzysztof Dądalski 08.01.2018r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
11.01.2018r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak 15.01.2018r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Marek Wiejski
04.01.2018r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Dariusz Dobrosielski
18.01.2018r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
29.01.2018r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
25.01.2018r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00

 

GRUDZIEŃ

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
11.12.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krzysztof Dądalski 04.12.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
06.12.2017r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak 14.12.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Marek Wiejski
01.12.2017r. (piątek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Dariusz Dobrosielski
08.12.2017r. (piątek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
18.12.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
15.12.2017r. (piątek) od godz. 17:00 do godz. 18:00

 

LISTOPAD

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
23.11.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krzysztof Dądalski 09.11.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
13.11.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak 16.11.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Marek Wiejski
07.11.2017r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Dariusz Dobrosielski
20.11.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
30.11.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
27.11.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00

 

PAŹDZIERNIK

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
19.10.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krzysztof Dądalski 06.10.2017r. (piątek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
09.10.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak 16.10.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Marek Wiejski
03.10.2017r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Dariusz Dobrosielski
12.10.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
26.10.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
23.10.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00

 

WRZESIEŃ

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Artur Gizler 18.09.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Marzanna Kubińska
Krzysztof Dądalski
07.09.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
11.09.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak 19.09.2017r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Marek Wiejski
04.09.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Dariusz Dobrosielski
14.09.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
25.09.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
21.09.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00

 

W lipcu i w sierpniu 2017r. Radni Rady Miejskiej nie odbywają dyżurów.

 

CZERWIEC

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 05.06.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
19.06.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
08.06.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak 26.06.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Marek Wiejski
01.06.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Dariusz Dobrosielski
12.06.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
29.06.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
22.06.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00

 

MAJ

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 11.05.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
22.05.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
17.05.2017r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak 23.05.2017r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Marek Wiejski
08.05.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Dariusz Dobrosielski
15.05.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
30.05.2017r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
26.05.2017r. (piątek) od godz. 17:00 do godz. 18:00

 

KWIECIEŃ

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 06.04.2017r. (czwartek od godz. 17:00 do godz. 18:00
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
19.04.2017r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
10.04.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak 25.04.2017r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Marek Wiejski
03.04.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Dariusz Dobrosielski
13.04.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
27.04.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
21.04.2017r. (piątek) od godz. 17:00 do godz. 18:00

 

MARZEC

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 06.03.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
16.03.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
09.03.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak 20.03.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Marek Wiejski
01.03.2017r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Dariusz Dobrosielski
13.03.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
27.03.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
23.03.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00

 

LUTY

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 06.02.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
20.02.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
09.02.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak 13.02.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Dariusz Dobrosielski
16.02.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Marek Wiejski
01.02.2017r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
27.02.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
23.02.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00

 

STYCZEŃ

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 05.01.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
19.01.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
09.01.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak 16.01.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Dariusz Dobrosielski
12.01.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Marek Wiejski
03.01.2017r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
26.01.2017r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
23.01.2017r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00

 

GRUDZIEŃ

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 07.12.2016r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
15.12.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
08.12.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak 05.12.2016r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Dariusz Dobrosielski
14.12.2016r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Marek Wiejski
12.12.2016r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
20.12.2016r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
19.12.2016r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00

 

LISTOPAD

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 07.11.2016r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
21.11.2016r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
10.11.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak

14.11.2016r. (poniedziałek)

od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Dariusz Dobrosielski
17.11.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Marek Wiejski
03.11.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
28.11.2016r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
24.11.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00

 

PAŹDZIERNIK

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 06.10.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
20.10.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
10.10.2016r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak

17.10.2016r. (poniedziałek)

od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Dariusz Dobrosielski
13.10.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Marek Wiejski
03.10.2016r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
27.10.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
24.10.2016r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00

 

WRZESIEŃ

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 08.09.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Marzanna Kubińska
Zbigniew Adamski
28.09.2016r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
15.09.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak

12.09.2016r. (poniedziałek)

od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Dariusz Dobrosielski
19.09.2016r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Marek Wiejski
05.09.2016r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Artur Gizler
Andrzej Sendal
22.09.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
26.09.2016r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00

 

SIERPIEŃ

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 11.08.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
23.08.2016r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
16.08.2016r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak

08.08.2016r. (poniedziałek)

od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Dariusz Dobrosielski
18.08.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Marek Wiejski
03.08.2016r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
30.08.2016r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
25.08.2016r. (czwartek) od godz. 18:00 do godz. 19:00

 

LIPIEC

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 08.07.2016r. (piątek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Marzanna Kubińska
Edyta Obrębska
19.07.2016r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
14.07.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak

11.07.2016r. (poniedziałek)

od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Dariusz Dobrosielski
06.07.2016r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Artur Gizler
Marek Wiejski
05.07.2016r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
28.07.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
26.07.2016r. (wtorek) od godz. 18:00 do godz. 19:00

 

CZRWIEC

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 10.06.2016r. (piątek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Marek Wiejski
07.06.2016r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
21.06.2016r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak

20.06.2016r. (poniedziałek)

od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Dariusz Dobrosielski
08.06.2016r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
22.06.2016r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
28.06.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
23.06.2016r. (czwartek) od godz. 18:00 do godz. 19:00

 

MAJ

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 18.05.2016r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Marek Wiejski
10.05.2016r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
19.05.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak

16.05.2016r. (poniedziałek)

od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Dariusz Dobrosielski
12.05.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
23.05.2016r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
24.05.2016r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
31.05.2016r. (wtorek) od godz. 18:00 do godz. 19:00

 

KWIECIEŃ

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 18.04.2016r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Marek Wiejski
12.04.2016r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
21.04.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak

19.04.2016r. (wtorek)

od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Dariusz Dobrosielski
14.04.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
20.04.2016r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
27.04.2016r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
28.04.2016r. (czwartek) od godz. 18:00 do godz. 19:00

 

MARZEC

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 11.03.2016r. (piątek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Marek Wiejski
08.03.2016r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
15.03.2016r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak

14.03.2016r. (poniedziałek)

od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Dariusz Dobrosielski
09.03.2016r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
16.03.2016r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
30.03.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
17.03.2016r. (czwartek) od godz. 18:00 do godz. 19:00

 

LUTY

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 17.02.2016r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Marek Wiejski
09.02.2016r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
19.02.2016r. (piątek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak

15.02.2016r. (poniedziałek)

od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Dariusz Dobrosielski
11.02.2016r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
23.02.2016r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
24.02.2016r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
25.02.2016r. (czwartek) od godz. 18:00 do godz. 19:00

 

SYCZEŃ

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 15.01.2016r. (piątek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Marek Wiejski
12.01.2016r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
19.01.2016r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak

11.01.2016r. (poniedziałek)
25.01.2016r. (poniedziałek)

od godz. 17:00 do godz. 18:00
od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Dariusz Dobrosielski
13.01.2016r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
27.01.2016r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
29.01.2016r. (piątek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
21.01.2016r. (czwartek) od godz. 18:00 do godz. 19:00

 

GRUDZIEŃ

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 4 grudzień 2015r. (piątek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Edyta Obrębska
Marek Wiejski
grudzień 2015r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
grudzień 2015r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Bogusław Jeżak 14 grudzień 2015r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Dariusz Dobrosielski
grudzień 2015r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
15 grudzień 2015r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
17 grudzień 2015r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:00
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
10 grudzień 2015r. (czwartek) od godz. 18:00 do godz. 19:00

 

LISTOPAD

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 4 i 18 listopad 2015r. (środa) od godz. 19:00 do godz. 20:15
Edyta Obrębska
Marek Wiejski
6 i 20 listopad 2015r. (piątek) od godz. 17:00 do godz. 18:15
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
9 i 23 listopad 2015r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:15
Bogusław Jeżak 12 listopad 2015r. (czwartek)
26 listopad 2015r. (czwartek)
od godz. 10:00 do godz. 11:00
od godz. 17:00 do godz. 18:00
Leszek Kowalski
Dariusz Dobrosielski
5 i 19 listopad 2015r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:15
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
13 i 27 listopad 2015r. (piątek) od godz. 17:00 do godz. 18:15
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
16 i 30 listopad 2015r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:15
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
10 i 24 listopad 2015r. (wtorek) od godz. 18:30 do godz. 19:30

 

PAŹDZIERNIK

IMIĘ I NAZWISKO DATA GODZINY
Krzysztof Dądalski 14.10.2015r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:15
Edyta Obrębska
Marek Wiejski
19.10.2015r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do godz. 18:15
Krystyna Chrzanowska
Andrzej Karasiewicz
20.10.2015r. (wtorek) od godz. 17:00 do godz. 18:15
Bogusław Jeżak 21.10.2015r. (środa) od godz. 10:00 do godz. 11:00
Leszek Kowalski
Dariusz Dobrosielski
21.10.2015r. (środa) od godz. 17:00 do godz. 18:15
Marzanna Kubińska
Artur Gizler
22.10.2015r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 18:15
Zbigniew Adamski
Andrzej Sendal
23.10.2015r. (piątek) od godz. 17:00 do godz. 18:15
Paweł Chrzanowski
Jerzy Lawendowski
26.10.2015r. (poniedziałek) od godz. 18:30 do godz. 19:30

 

Od dnia 01 czerwca 2019r. rejestracja osób zainteresowanych spotkaniem z Przewodniczącym Rady Miejskiej odbywa

osobiście lub telefonicznie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (Plac Adama Mickiewicza 17,09 – 140 Raciąż, tel. (23) 679 11 63),

od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Kolejność przyjęć interesantów ustala Sekretariat Urzędu Miejskiego w Raciążu, wyznaczając datę i godzinę przyjęcia.

 

 

 

 

LISTOPAD

DATA GODZINY
28.11.2018r. (środa) od godz. 14:30 do godz. 15:30

 

MARZEC

DATA GODZINY
08.03.2018r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
22.03.2018r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

LUTY

DATA GODZINY
08.02.2018r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
22.02.2018r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

STYCZEŃ

DATA GODZINY
11.01.2018r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
25.01.2018r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

GRUDZIEŃ

DATA GODZINY
14.12.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

LISTOPAD

DATA GODZINY
09.11.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
22.11.2017r. (środa) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

PAŹDZIERNIK

DATA GODZINY
12.10.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
26.10.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

WRZESIEŃ

DATA GODZINY
07.09.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
21.09.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

LIPIEC

DATA GODZINY
06.07.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
20.07.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

CZERWIEC

DATA GODZINY
08.06.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
22.06.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

MAJ

DATA GODZINY
11.05.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
24.05.2017r. (środa) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

KWIECIEŃ

DATA GODZINY
06.04.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
20.04.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

MARZEC

DATA GODZINY
02.03.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
09.03.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
16.03.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
23.03.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
30.03.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

LUTY

DATA GODZINY
02.02.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
09.02.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
16.02.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
23.02.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

STYCZEŃ

DATA GODZINY
05.01.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
12.01.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
19.01.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
26.01.2017r. (czwartek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

GRUDZIEŃ

DATA GODZINY
05.12.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
12.12.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
19.12.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

LISTOPAD

DATA GODZINY
07.11.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
14.11.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
21.11.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
28.11.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

PAŹDZIERNIK

DATA GODZINY
03.10.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
11.10.2016r. (wtorek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
17.10.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
24.10.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

WRZESIEŃ

DATA GODZINY
12.09.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
19.09.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
26.09.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

SIERPIEŃ

DATA GODZINY
08.08.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
16.08.2016r. (wtorek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
22.08.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
30.08.2016r. (wtorek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

LIPIEC

DATA GODZINY
W lipcu 2016r. dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej nie odbędą  się

 

CZERWIEC

DATA GODZINY
06.06.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
13.06.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
20.06.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
27.06.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

MAJ

DATA GODZINY
09.05.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
16.05.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
23.05.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
30.05.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

KWIECIEŃ

DATA GODZINY
04.04.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
11.04.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
18.04.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
25.04.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

MARZEC

DATA GODZINY
07.03.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
14.03.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
21.03.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

LUTY

DATA GODZINY
01.02.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
08.02.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
15.02.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
22.02.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
29.02.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

STYCZEŃ

DATA GODZINY
04.01.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
11.01.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
18.01.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
25.01.2016r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

GRUDZIEŃ

DATA GODZINY
07.12.2015r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
14.12.2015r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
21.12.2015r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
28.12.2015r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

LISTOPAD

DATA GODZINY
02.11.2015r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
09.11.2015r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
16.11.2015r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
22.11.2015r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

PAŹDZIERNIK

DATA GODZINY
05.10.2015r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
12.10.2015r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
19.10.2015r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
26.10.2015r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

WRZESIEŃ

DATA GODZINY
07.09.2015r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
14.09.2015r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
21.09.2015r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
28.09.2015r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
 

 

SIERPIŃ

DATA GODZINY
10.08.2015r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
17.08.2015r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
24.08.2015r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30
31.08.2015r. (poniedziałek) od godz. 16:30 do godz. 17:30

 

Na spotkania z Burmistrzem można się umawiać pod numerem telefonu (23) 679 11 63

lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Raciążu

 

Burmistrz Miasta Raciąża przyjmuje interesantów

w następujących dniach:

 

PAŹDZIERNIK

 

DATA GODZINY
09.10.2020r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
   
   

 

WRZESIEŃ

 

DATA GODZINY
03.09.2020r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
17.09.2020r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
29.09.2020r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

SIERPIEŃ

 

DATA GODZINY
06.08.2020r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
19.08.2020r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
27.08.2020r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

LIPIEC

 

DATA GODZINY
01.07.2020r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
16.07.2020r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

CZERWIEC

 

DATA GODZINY
09.06.2020r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
18.06.2020r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

MAJ

 

DATA GODZINY
20.05.2020r. (środa) od godz. 10:00 do godz. 11:00
27.05.2020r. (środa) od godz. 11:00 do godz. 12:00

 

 

MARZEC

 

DATA GODZINY
09.03.2020r. (poniedziałek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

LUTY

 

DATA GODZINY
20.02.2020r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
21.02.2020r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

STYCZEŃ

 

DATA GODZINY
10.01.2020r. (piątek) od godz. 12:00 do godz. 13:00
17.01.2020r. (piątek) od godz. 12:00 do godz. 13:00
30.01.2020r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
31.01.2020r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

GRUDZIEŃ

 

DATA GODZINY
02.12.2019r. (poniedziałek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
11.12.2019r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
16.12.2019r. (poniedziałek) od godz. 10:00 do godz. 11:00

 

LISTOPAD

 

DATA GODZINY
05.11.2019r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
12.11.2019r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
19.11.2019r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

PAŹDZIERNIK

 

DATA GODZINY
  10.10.2019r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
11.10.2019r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
28.10.2019r. (poniedziałek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

WRZESIEŃ

 

DATA GODZINY
  04.09.2019r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
24.09.2019r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
27.09.2019r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

SIERPIEŃ

DATA GODZINY
  08.08.2019r. (czwartek) od godz. 12:30 do godz. 13:30
  27.08.2019r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

LIPIEC

DATA GODZINY
  04.07.2019r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
  11.07.2019r. (czwartek) od godz. 10:00 do godz. 11:00
  24.07.2019r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

 

CZERWIEC

 

DATA GODZINY
   14.06.2019r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

 

MAJ

DATA GODZINY
  07.05.2019r. (wtorek) od godz. 11:00 do godz. 12:00
  14.05.2019r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
  23.05.2019r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

 

KWIECIEŃ

DATA GODZINY
  03.04.2019r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
  10.04.2019r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
  11.04.2019r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

 

MARZEC

DATA GODZINY
06.03.2019r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
11.03.2019r. (poniedziałek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
19.03.2019r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
27.03.2019r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

LUTY

DATA GODZINY
12.02.2019r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
20.02.2019r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
26.02.2019r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
27.02.2019r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

STYCZEŃ

DATA GODZINY
08.01.2019r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
10.01.2019r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
17.01.2019r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
22.01.2019r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
24.01.2019r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
31.01.2019r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

GRUDZIEŃ

DATA GODZINY
04.12.2018r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
11.12.2018r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

LISTOPAD

DATA GODZINY
14.11.2018r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
15.11.2018r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
22.11.2018r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
27.11.2018r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
29.11.2018r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

PAŹDZIERNIK

DATA GODZINY
02.10.2018r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
04.10.2018r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
11.10.2018r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
17.10.2018r. (środa) od godz. 14:00 do godz. 15:00
25.10.2018r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
29.10.2018r. (poniedziałek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

WRZESIEŃ

DATA GODZINY
03.09.2018r. (poniedziałek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
20.09.2018r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
25.09.2018r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

SIERPIEŃ

DATA GODZINY
13.08.2018r. (poniedziałek)

od godz. 10:00 do godz. 11:00

od godz. 13:00 do godz. 14:00

21.08.2018r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
28.08.2018r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
30.08.2018r. (czwartek) od godz. 10:00 do godz. 11:00

 

LIPIEC

DATA GODZINY
04.07.2018r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
05.07.2018r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
10.07.2018r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
13.07.2018r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
18.07.2018r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
24.07.2018r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
26.07.2018r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
31.07.2018r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

CZERWIEC

DATA GODZINY
05.06.2018r. (wtorek) od godz. 14:00 do godz. 15:00
13.06.2018r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
20.06.2018r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
26.06.2018r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

MAJ

DATA GODZINY
08.05.2018r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
11.05.2018r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
21.05.2018r. (poniedziałek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

KWIECIEŃ

DATA GODZINY
06.04.2018r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
09.04.2018r. (poniedziałek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
10.04.2018r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
25.04.2018r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
26.04.2018r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

MARZEC

DATA GODZINY
15.03.2018r. (czwartek) od godz. 11:00 do godz. 12:00

 

LUTY

DATA GODZINY
01.02.2018r. (czwartek) od godz. 14:00 do godz. 15:00
07.02.2018r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
09.02.2018r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
13.02.2018r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
14.02.2018r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
22.02.2018r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

STYCZEŃ

DATA GODZINY
03.01.2018r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
09.01.2018r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
10.01.2018r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
18.01.2018r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
26.01.2018r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

GRUDZIEŃ

DATA GODZINY
05.12.2017r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
06.12.2017r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
12.12.2017r. (wtorek) od godz. 12:00 do godz. 13:00
14.12.2017r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
20.12.2017r. (środa) od godz. 12:00 do godz. 13:00

 

LISTOPAD

DATA GODZINY
07.11.2017r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
08.11.2017r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
14.11.2017r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
15.11.2017r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
23.11.2017r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
24.11.2017r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

PAŹDZIERNIK

DATA GODZINY
03.10.2017r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
06.10.2017r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
18.10.2017r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
20.10.2017r. (piątek) od godz. 14:00 do godz. 15:00

 

WRZESIEŃ

DATA GODZINY
01.09.2017r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
06.09.2017r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
12.09.2017r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
13.09.2017r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
20.09.2017r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
21.09.2017r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
25.09.2017r. (poniedziałek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
27.09.2017r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

SIERPIEŃ

DATA GODZINY
08.08.2017r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
17.08.2017r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
23.08.2017r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
29.08.2017r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

LIPIEC

DATA GODZINY
04.07.2017r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
05.07.2017r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
11.07.2017r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
13.07.2017r. (czwartek) od godz. 14:00 do godz. 15:00
24.07.2017r. (poniedziałek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
28.07.2017r. (piątek) od godz. 11:00 do godz. 12:00

 

CZERWIEC

DATA GODZINY
02.06.2017r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
08.06.2017r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
13.06.2017r. (wtorek) od godz. 14:00 do godz. 15:00
20.06.2017r. (wtorek) od godz. 14:00 do godz. 15:00
26.06.2017r. (środa) od godz. 14:00 do godz. 15:00
28.06.2017r. (środa) od godz. 11:00 do godz. 12:00

 

MAJ

DATA GODZINY
08.05.2017r. (poniedziałek) od godz. 14:00 do godz. 15:00
09.05.2017r. (wtorek) od godz. 14:00 do godz. 15:00
16.05.2017r. (wtorek) od godz. 14:00 do godz. 15:00
19.05.2017r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
23.05.2017r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
26.05.2017r. (piątek) od godz. 11:00 do godz. 12:00
29.05.2017r. (poniedziałek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
31.05.2017r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

KWIECIEŃ

DATA GODZINY
05.04.2017r. (środa) od godz. 13:00 do godz. 14:00
07.04.2017r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
10.04.2017r. (poniedziałek) od godz. 12:00 do godz. 13:00
19.04.2017r. (środa) od godz. 11:00 do godz. 12:00
21.04.2017r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
25.04.2017r. (wtorek) od godz. 13:00 do godz. 14:00

 

MARZEC

DATA GODZINY
02.03.2017r. (czwartek) od godz. 14:00 do godz. 15:00
06.03.2017r. (poniedziałek) od godz. 14:00 do godz. 15:00
07.03.2017r. (wtorek) od godz. 12:30 do godz. 13:30
14.03.2017r. (wtorek) od godz. 14:00 do godz. 15:00
17.03.2017r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
20.03.2017r. (poniedziałek) od godz. 11:00 do godz. 12:00
23.03.2017r. (czwartek) od godz. 13:00 do godz. 14:00
30.03.2017r. (czwartek) od godz. 10:30 do godz. 11:30
31.03.2017r. (piątek)