1

Chrzanowski Paweł

Przewodniczący Rady Miejskiej

2

Kubińska Marzanna

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

3

Lawendowski Jerzy Jan

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

4

Adamski Zbigniew

Radny

5

Brdak Ireneusz Leszek

Radny

6

Bylińska Magdalena

Radna

7

Dądalski Krzysztof

Radny

8

Dobrosielski Dariusz

Radny

10

Gizler Artur Piotr

Radny

10

Godlewski Ryszard

Radny

11

Karasiewicza Andrzej

Radny

12

Kowalski Leszek Medard

Radny

13

Leszczyński Zbigniew Artur

Radny

14

Sendal Andrzej

Radny

15

Świerczyńska Izabela

Radna