Drukuj
Kategoria: Urząd Miejski

Podatki i opłaty

Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatków - Elżbieta Leszczyńska

 

 
Zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców Zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców  

 

  Druki do pobrania  
     
  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  
  Deklaracja na podatek leśny  
  Deklaracja na podatek od nieruchomości  
  Deklaracja na podatek od środków transportowych  
  Deklaracja na podatek rolny  
  Informacja w sprawie podatku leśnego  
  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości  
  Informacja w sprawie podatku rolnego  
  Oświadczenie o wartości brutto sprzedaży napojów alkoholowych  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia: 1. Wysokości osiągniętego dochodu za okres; 2. O stanie majątkowym; 3. O nie zaleganiu, stanie zaległości podatkowych; 4. Inne.