Urząd Miejski w Raciążu

 

 

 

W DNIU 4 LIPCA 2013 ROKU

FIRMA SITA PŁOCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O. O.

BĘDZIE ZABIERAŁA ŚMIECI ORAZ POJEMNIKI Z TERENÓW DOMÓW JEDNORODZINNYCH.

UPRZEJMIE PROSIMY O WYSTAWIENIE POJEMNIKÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SITY.

Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu zorganizowało dla uczniów naszej Szkoły Podstawowej  (grupa 45 osób) półkolonie, w ramach których, pod fachową opieką wychowawców, dzieci będą miały zapewnionych wiele atrakcji m.in. zaplanowane są wyjazdy krajoznawcze oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Podczas półkolonii dzieci będą miały zapewniony ciepły posiłek.
30.06.2013r. sześcioro  dzieci z naszej gminy wyjechało na obóz wypoczynkowy do miejscowości Sztutowo.

Czytaj więcej: Wakacje w Raciążu

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Raciąż nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Czytaj więcej: W przypadku zmiany w deklaracji dotyczącej ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu informuje, iż powtarzające się w ostatnim czasie w godzinach nocnych alarmy syreny na strażnicy OSP spowodowane są awarią systemu selektywnego powiadamiania uruchamianego zewnętrznie. Zaistniała sytuacja powtarzała się we wszystkich jednostkach OSP należących do KSRG powiatu płońskiego, ciechanowskiego i pułtuskiego.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu