Urząd Miejski w Raciążu

Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014 oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania/powierzania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub finansowanie realizacji zadań.

POBIERZ >>

Burmistrz Miasta Raciąża zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m. in. członków Stowarzyszeń, Fundacji)
W dniu 2 kwietnia 2014r. o godz. 16.00 w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu odbędzie się Forum Organizacji Pozarządowych. >> Pobierz

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż pracownicy Urzędu Skarbowego w Płońsku

w każdy poniedziałek od 31 marca do 28 kwietnia

(z wyjątkiem Poniedziałku Wielkanocnego)

w godzinach 9:00 – 11:00

będą bezpłatnie pomagać wypełniać deklarację podatkową za 2013 rok.

Wszystkie osoby chętne zapraszamy do siedziby Urzędu Miejskiego.

Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 19 marca 2014r.

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.

 

POBIERZ

 

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż bezpłatne porady prawne będą udzielane w dniu 21 marca (piątek) 2014 roku od godz. 12:00 w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu. Osoby chętne proszone są o zapisywanie się w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu lub pod numerem telefonu (23) 679-10-78.

W związku z trwającym stanem awarii masowych i ogromną liczbą klientów próbujących się dodzwonić na numer 991, EENERGA-OPERATOR Oddział w Płocku uruchomiła dodatkowe stanowiska do przyjmowania zgłoszeń o awariach.
Dla klientów dzwoniących za pośrednictwem prefiksu 24 – numer 24/266 52 10

Czytaj więcej: EENERGA-OPERATOR - dodatkowe stanowiska do przyjmowania zgłoszeń o awariach

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu