Urząd Miejski w Raciążu

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuję o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje,

Czytaj więcej: Informacja - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze

Burmistrz Miasta Raciąża zawiadamia o możliwości skorzystania przez mieszkańców z

BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

W dniu 31 maja 2013 r. od godz. 9.00 do 12.00. w lokalu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu bezpłatnych porad prawnych będzie udzielał Konrad Figurski*.

Pytania oraz zagadnienia dotyczyć mogą:

- prawa cywilnego,

w tym m.in. lokalowego, prawa dotyczącego nieruchomości rolnych,

Czytaj więcej: Bezpłatne porady prawne - 31.05 2013

 

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż bezpłatne porady prawne będą udzielane w dniu 27 maja 2013 roku od godz. 11.30 do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Raciążu. Osoby chętne proszone są o zapisywanie się w Urzędzie Miejskim w Raciążu w pokoju nr 2 (Sekretariat) lub pod numerem telefonu: (23)6791163.


Organizatorem powyższych porad jest Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie.

Puls Raciąża nr 6(34) 2013

Puls Raciąża 6(34) 2013

Zamieść swoją reklamę w Pulsie

Cennik reklam

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Urzędu. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.

 

Skala:
5 pkt - bardzo wysoki poziom satysfakcji | 4 pkt - wysoki poziom satysfakcji | 3 pkt -
średni poziom satysfakcji
2 pkt - niski poziom satysfakcji | 1 pkt - bardzo niski poziom satysfakcji

Czytaj więcej: ANKIETA - badanie satysfakcji klienta UM RACIĄŻ

Burmistrz Miasta Raciąż

zaprasza wszystkich mieszkańców Raciąża na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 19 maja 2013 roku o godzinie 16:00 w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

 

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu