Urząd Miejski w Raciążu

Zarządzeniem nr 10/2013 z dnia 29 marca 2013 r. Burmistrz Miasta Raciąż
powołał Zastępcę Burmistrza Miasta. Z dniem 01 kwietnia 2013 r.
stanowisko to spraw
uje Pan Paweł Rybka.

Zastępca Burmistrza wykonuje zadania w zakresie określonym przez
Burmistrza, zapewniając kompleksowe rozwiązywanie problemów
dotyczących bieżącego funkcjonowania Miasta i jego rozwoju oraz
nadzoruje realizację powierzonych zadań,
a w szczególności:

Czytaj więcej: Zmiany w Urzędzie

 

 

Puls Raciąża nr 5(33)2013

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIĄŻU
INFORMUJE O PRZYSTAPIENIU DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. „AKTYWNI RACIĄŻANIE NA START”
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY BEZROBOTNE, które:
a) zamieszkują na terenie miasta Raciąż,
b) korzystają ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW:
1. Aktywna integracja w ramach której uczestnicy otrzymają wsparcie doradcze, w tym  konsultację psychologiczną, jak również wsparcie szkoleniowe.

Czytaj więcej: „AKTYWNI RACIĄŻANIE NA START”

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Raciążu, ul. Wolności 34, 09-140 Raciąż wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000042634
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI
Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami: kancelaria (sekretariat) Urzędu Miasta Raciąż, w terminie do 12.04.2013, do godz. 15.00,
W przypadku wysyłania dokumentów pocztą, decyduje data i godzina ich doręczenia do kancelarii Urzędu Miasta Raciąż.
Dokumenty do pobrania >>>

 

 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu w roku 2012 pracowała w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012 . Pracowała w sześcioosobowym składzie. Posiedzenia Komisji odbywały się w ciągu całego roku. Ich częstotliwość uzależniona była od ilości zgłaszanych potrzeb. W roku 2012 odbyło się 9 posiedzeń.

Czytaj więcej: Informacja dotycząca działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w...

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu oraz w związku ze złożonym wnioskiem przez wychowawców klas, Komisja Stypendialna przyznała stypendium za wybitne wyniki w nauce za I semestr nauki w roku szkolnym 2012/2013. Uroczyste wręczenie uczniom stypendium za wybitne wyniki w nauce odbędzie się 15 marca 2013 r. o godz. 14 30 w Urzędzie Miejskim w Raciążu, pl. Adama Mickiewicza 17.

Wykaz uczniów, którzy odebrali stypendium za wybitne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 >>

 

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu