Urząd Miejski w Raciążu

Burmistrz Miasta Raciąż zaprasza
Mieszkańców Raciąża
na uroczystości związane z obchodami
95. rocznicy Odzyskania Niepodległości,

które odbędą się 11 listopada 2013 roku

 

Program uroczystości >>

INFORMACJA

Uprzejmie informuję mieszkańców miasta Raciąża, że od dnia 16 października 2013 roku zmieniły się zasady obsługi numeru alarmowego 112.

Wszystkie połączenia na numer 112 z terenu powiatu płońskiego są odbierane przez operatora Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu.
Dotyczy to wszystkich wywołań numeru 112, zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej.

Ogłoszenie konsultacji w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Pobierz >>

Propozycje zmian w programie >>

Program współpracy 2014 >>

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku

Zaprasza na Spotkanie z Pracodawcą

30 PAŹDZIERNIAK 2013r. Godz: 12:00

Miejsce spotkania

Powiatowy Urząd Pracy w Płonsku

ul. Wolności 12 (sala AIII – na I piętrze)

Oferowane stanowisko:

Monter podzespołów elektronicznych

POBIERZ>>

W gospodarstwie agroturystycznym Sielanka – Raciąż, organizowane są zajęcia przyrodnicze dla dzieci i młodzieży „Przyroda to przygoda”. W ofercie gospodarstwa znajduje się kilka bloków tematycznych m.in.: „Życie lasu”,  „Ptaki Mazowsza” i „Ssaki Mazowsza” w których uczestnicy zajęć zapoznają się z charakterystyką fauny i flory lasu Mazowieckiego a także poznają  ptaki i ssaki występujących na naszym terenie.   Dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania w celu uatrakcyjnienia zajęć wykorzystywane są nowoczesne i profesjonalne

Czytaj więcej: Nowa atrakcja przyrodnicza w Sielance-Raciąż

Urząd Miejski w Raciążu uprzejmie informuje, iż odpady można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK), który został utworzony na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Raciążu, ul. Wolności 34.

W powyższym punkcie można oddać następujące frakcje odpadów:

Czytaj więcej: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu