Urząd Miejski w Raciążu

Na 22 czerwca 2013 roku zaplanowana jest Ogólnopolska Noc Profilaktyki.  Jej celem jest rozwinięcie profilaktyki twórczej oraz edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej. Zarówno Wojewoda jak i Marszałek zachęcają do aktywnego włączenia się w ogólnopolską akcję „wolnych serc” promujących modę na życie wolne od uzależnień.  Gmina Miasto Raciąż również przyłączyła się do tej akcji.

Czytaj więcej: Ogólnopolska Noc Profilaktyki

 

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 czerwca 2013 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu przy ul. Parkowej 14 odbędzie się
XXXII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Bogusław Jeżak

 

Czynności policyjne w Urzędzie Miejskim w Raciążu

Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w ramach zadań operacyjnych zwrócili się z prośbą do Burmistrza Miasta Raciąż o udostępnienie dokumentów źródłowych znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Raciążu. Część dokumentów została przez nich zabezpieczona na potrzeby prowadzonego śledztwa.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej rozstrzygnięte.

Dnia 2 czerwca 2013 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Raciążu. W Okręgu nr 5 na 1191 osób uprawnionych do głosowania głosy oddało 282 mieszkańców

Do Rady Miejskiej w Raciążu został wybrany kandydat KWW Razem dla Raciąża – Janusz Chłopik. (163 głosy). Pozostali kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: Dawid Smoleński 92 głosy, Andrzej Werner - 20 głosów.

Burmistrz Miasta
zaprasza bezrobotnych mieszkańców Raciąża

na spotkanie informujące o możliwości utworzenia spółdzielni socjalnej i pozyskania nowych miejsc pracy

W dniu 6 czerwca 2013 r. o godz. 11.00  w lokalu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu informacji będą udzielali przedstawiciele Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Subregionie Ciechanowskim.

Zapraszamy wszystkich chętnych

Pobierz >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu