Urząd Miejski w Raciążu

INFORMACJA
Podaję do publicznej wiadomości,
iż w dniu 25 października 2013 roku
( piątek) o godz. 17.00
w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury,
im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Raciążu przy ul. Parkowej 14
odbędzie się XXXVII Zwyczajna Sesja
Rady Miejskiej w Raciążu

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bogusław Jeżak

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB w Warszawie
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mgła/2
Ważność: od godz. 21:00 do dnia 16.10.2013 do godz. 10:00 dnia 17.10.2013
Przebieg: Na przeważającym obszarze przewiduje się wystąpienie mgły ograniczającej widzialność poniżej 200m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak

WCZK MUW
/-/ Piotr Najda

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać raz na miesiąc w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należało uiścić w terminie do 15 sierpnia 2013 za miesiąc lipiec. Za miesiąc sierpień opłatę należało uiścić również do 15 sierpnia 2013r. W związku z powyższym ostatnia opłata za grudzień jest płatna do 15 grudnia 2013 r., a nie do 15 stycznia 2014 r.

W dniu 07.10.2013 r., w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu, odbyło się spotkanie przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie Raciąża. Podczas spotkania zapadła oficjalna decyzja o założeniu stowarzyszenia, które będzie zrzeszać przedsiębiorców Miasta i Gminy Raciąż. Na spotkaniu byli przedstawiciele z 25 firm działających w Raciążu,

Czytaj więcej: Notatka z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta i Gminy Raciąż

 

w sprawie: przyjęcia w poczet członków Związku Miast Polskich

 

Zarząd przyjmuje w poczet członków Związku Miast Polskich miasto Raciąż na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr XXXIV/227/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r., stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

Pobierz >>

Szanowni Przedsiębiorcy,

Burmistrz Miasta Raciąż

zaprasza na spotkanie,

które odbędzie się

dnia  07 października 2013 roku

 o godzinie 17:00

w Miejskim Centrum Kultury,

Sportu i Rekreacji.

Celem spotkania będzie oficjalne założenie stowarzyszenia przedsiębiorców.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Deklaracja dostępności

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu