Urząd Miejski w Raciążu

Szanowni Mieszkańcy, w związku ze zmianami jakie nastąpiły w otoczeniu targowicy miejskiej, które wiążą się z pracami przy budowie nowego bloku mieszkalnego, jakie rozpoczął prywatny inwestor, podjęliśmy działania, dzięki którym wystawcy będą mogli prowadzić sprzedaż tak jak do tej pory. Uporządkowany został teren tuż przy rzece, tak by można było z niego w pełni korzystać, zainstalowano także nowe ogrodzenie od strony placu budowy. W razie potrzeby, wystawcom udostępniony zostanie teren po drugiej stronie Raciążnicy. W najbliższym czasie na placu pojawią się też słupki wyznaczające miejsca dla handlujących. Informujemy również, że targowica miejska tak jak dotychczas będzie funkcjonować przy ulicy 19 stycznia i w tej chwili nie ma planów jej przeniesienia w inną lokalizację.

Podczas niedzielnych wyborów parlamentarnych w Raciążu tradycyjnie pracowały 3 Obwodowe Komisje Wyborcze – w budynku MCKSiR przy ulicy Parkowej 14,w budynku OSP przy ulicy Kilińskiego 23, oraz w budynku Gminnej Spółdzielni „SCh” przy ulicy Płockiej 33. W głosowaniu na kandydatów do Sejmu na Komitet Wyborczy „Prawo i Sprawiedliwość” oddano 1 055 głosów (55,24 %), na Koalicyjny Komitet Wyborczy „Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni” 394 głosy (21,00%), na Komitet Wyborczy „Polskie Stronnictwo Ludowe” 144 głosy (7,89 %), na Komitet Wyborczy „Sojusz Lewicy Demokratycznej” 148 głosów  (7,89 %), na Komitet Wyborczy „Konfederacja Wolność i Niepodległość” 101 głosów (5,38 %), a na Komitet Wyborczy Wyborców „Koalicja Bezpartyjni Samorządowcy” 30 głosów (1,60 %). W głosowaniu na kandydatów do Senatu na Komitet Wyborczy „Prawo i Sprawiedliwość” oddano 1 056 głosów (56,41 %), na Koalicyjny Komitet Wyborczy „Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni” 614 głosów (32,80%), a na Komitet Wyborczy Wyborców „Koalicja Bezpartyjni Samorządowcy” 202 głosy (10,79 %). Frekwencja wyniosła 54,00%.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu