Urząd Miejski w Raciążu

Podczas niedzielnych wyborów parlamentarnych w Raciążu tradycyjnie pracowały 3 Obwodowe Komisje Wyborcze – w budynku MCKSiR przy ulicy Parkowej 14,w budynku OSP przy ulicy Kilińskiego 23, oraz w budynku Gminnej Spółdzielni „SCh” przy ulicy Płockiej 33. W głosowaniu na kandydatów do Sejmu na Komitet Wyborczy „Prawo i Sprawiedliwość” oddano 1 055 głosów (55,24 %), na Koalicyjny Komitet Wyborczy „Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni” 394 głosy (21,00%), na Komitet Wyborczy „Polskie Stronnictwo Ludowe” 144 głosy (7,89 %), na Komitet Wyborczy „Sojusz Lewicy Demokratycznej” 148 głosów  (7,89 %), na Komitet Wyborczy „Konfederacja Wolność i Niepodległość” 101 głosów (5,38 %), a na Komitet Wyborczy Wyborców „Koalicja Bezpartyjni Samorządowcy” 30 głosów (1,60 %). W głosowaniu na kandydatów do Senatu na Komitet Wyborczy „Prawo i Sprawiedliwość” oddano 1 056 głosów (56,41 %), na Koalicyjny Komitet Wyborczy „Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni” 614 głosów (32,80%), a na Komitet Wyborczy Wyborców „Koalicja Bezpartyjni Samorządowcy” 202 głosy (10,79 %). Frekwencja wyniosła 54,00%.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu