Podaję do publicznej wiadomości,

iż  w dniu 11 września 2020 roku

(piątek) o godz. 14:00

w budynku Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu

odbędzie się XVIII Zwyczajna Sesja

Rady Miejskiej w Raciążu

                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                               /-/ Paweł Chrzanowski