Urząd Miejski w Raciążu

„ Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce ( niezamieszkałego i nieużytkowanego) budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, położonego na działce nr ewid.1326/7 0 pow.O,0117 ha w Raciążu PL. A. Mickiewicza 36/1 wraz z zabezpieczeniem przyległych budynków sąsiednich (działka nr 1326/7 wynika z podziału działki o nr 1326/5".

Pobierz szczegółowe informacje >>

 "Dostawę i montaż 7 lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Raciąż na ulicy Kilińskiego i Zakolejowej".

Pobierz szczegółowe informacje >>

 

Podaję do publicznej wiadomości,

iż  w dniu 30 grudnia 2019 roku

(poniedziałek) o godz. 14:00

w budynku Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu

odbędzie się XII Zwyczajna Sesja

Rady Miejskiej w Raciążu

                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                               /-/ Paweł Chrzanowski

 "Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - w podziale na dwie części".


Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu