Urząd Miejski w Raciążu

Informacja >>Pobierz załącznik ze szczegółowymi informacjami

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji o zakończeniu udzielania świadczeń zdrowotnych w ośrodku zdrowia przy ulicy Mławskiej oraz sprzedaży wyżej wymienionego  budynku, Burmistrz Miasta Raciąża informuje, iż nie jest planowana ani sprzedaż budynku ani zaprzestanie udzielania świadczeń medycznych.

Czytaj więcej: Informacja w sprawie ośrodka zdrowia w Raciążu

INFORMACJA

Podaję do publicznej wiadomości,

iż w dniu 27 stycznia 2015 roku

( wtorek ) o godz. 17.00

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej

w Raciążu przy ul. Kilińskiego 23

odbędzie się IV Zwyczajna Sesja

Rady Miejskiej w Raciążu

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Puls Raciąża nr 6(43)2014

Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza otwarty konkurs i zaprasza do składania ofert na „Świadczenie opieki medycznej z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu z NFZ na bazie funkcjonującego dotychczas SPZOZ w Raciążu”

POBIERZ >>

Dnia 16 stycznia 2015 roku

od godz. 12:00 do godz. 15:00

w Urzędzie Miejskim w Raciążu udzielane będą

bezpłatne porady prawne.

Spotkania będzie prowadził radca prawny - Konrad Figurski.

Osoby chętne proszone

są o zapisywanie się w Urzędzie Miejskim w Raciążu w pokoju nr 2 (Sekretariat) lub pod numerem telefonu: (23)6791163.

Dyżury pracowników PGKiM Sp. z o.o. w Raciążu w dniach 31.12.2014r. – 01.01.2015r.

>>POBIERZ

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu