Urząd Miejski w Raciążu

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zaprasza we wrześniu bieżącego roku mieszkańców wsi z powiatu płońskiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Pobierz szczegółowe informacje >>

W związku z wprowadzeniem przez PGKIM sp. z o.o. opłaty abonamentowej dla klientów, burmistrz Mariusz Godlewski zwrócił się do prezesa spółki Krzysztofa Talaka o ustalenie jednej formy rozliczania opłaty abonamentowej ze wspólnotami mieszkaniowymi. Zdaniem burmistrz opłata powinna być pobierana wyłącznie od głównego licznika zasilającego daną nieruchomość. Z informacji uzyskanych z PGKIM wynika, że spółka podjęła już prace związane z przejściem na taką formę rozliczania. Będzie to oznaczało obniżenie kwoty abonamentu dla odbiorców indywidualnych we wspólnotach.

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż głosowanie w referendum ogólnokrajowym ustanowionym na dzień 06 września 2015 r. odbywać się będzie w godzinach 6:00 - 22:00. Lokale referendalne znajdować się będą w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji dla Okręgu Wyborczego nr 1, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej dla Okręgu Wyborczego nr 2 i w Gminnej Spółdzielni "SCh" dla Okręgu Wyborczego nr 3.

W dniu 21 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Raciążu został rozstrzygnięty czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Płockiej 52 w Raciążu.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Raciążu przy ul. 19 Stycznia...

Pobierz szczegółowe informacje >>

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu