Urząd Miejski w Raciążu

Pobierz szczegółowe informacje >>

Burmistrz Miasta Raciąża ogłasza nabór na staż zawodowy na stanowisko pomocy inspektora ds. infrastruktury komunalnej, inspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej, inspektora ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami, podinspektora ds. gospodarowania odpadami i nadzoru właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Raciążu.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Płońsku i Samorządowcy Powiatu
Płońskiego serdecznie zapraszają na X JUBILEUSZOWY CHARYTATYWNY BAL
OSTATKOWY im. Jerzego Szymczaka, który odbędzie się 17 lutego 2015r r. o
godz. 17:00 w Sali Weselnej MARCO w Płońsku, ul. Wieczorków 115.
Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Płońsku i Samorządowcy Powiatu
Płońskiego serdecznie zapraszają na X JUBILEUSZOWY CHARYTATYWNY BAL
OSTATKOWY

Czytaj więcej: X JUBILEUSZOWY CHARYTATYWNY BAL OSTATKOWY

Urząd Miejski w Raciążu uprzejmie informuje, iż pojemniki na odpady
komunalne z ul. Wolności będą opróżniane przez Firmę Remondis Drobin
Komunalna Sp. z o. o. w dniu 3 lutego 2015 r. (wtorek). Za utrudnienia
przepraszamy.

 

 

Informacja >>Pobierz załącznik ze szczegółowymi informacjami

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji o zakończeniu udzielania świadczeń zdrowotnych w ośrodku zdrowia przy ulicy Mławskiej oraz sprzedaży wyżej wymienionego  budynku, Burmistrz Miasta Raciąża informuje, iż nie jest planowana ani sprzedaż budynku ani zaprzestanie udzielania świadczeń medycznych.

Czytaj więcej: Informacja w sprawie ośrodka zdrowia w Raciążu

INFORMACJA

Podaję do publicznej wiadomości,

iż w dniu 27 stycznia 2015 roku

( wtorek ) o godz. 17.00

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej

w Raciążu przy ul. Kilińskiego 23

odbędzie się IV Zwyczajna Sesja

Rady Miejskiej w Raciążu

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Puls Raciąża nr 6(43)2014

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu