konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Program współpracy >>

Formularz konsultacji >>

W czwartek 17 września o godz. 16:00 odbyło się w Urzędzie Miejskim w Raciążu spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Przyjazne Mazowsze. Jest to stowarzyszenie mające na celu rozwój naszego powiatu, uczestniczące w podziale funduszy unijnych.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Dnia 14 września 2015 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej MCKSiR w Raciążu odbyło się szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego, organizowane przez NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu "Prosument".

Pobierz szczegółowe informacje >>

W dniu 14 września 2015 roku o godz. 13:00 w gabinecie burmistrza w Urzędzie Miejskim w Raciążu odbyła się uroczystość wręczenia ,,Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla Państwa Danieli i Szczepana Kubińskich zamieszkałych na terenie naszego miasta.

Pobierz szczegółowe informacje >>