Urząd Miejski w Raciążu

INFORMACJA

 

Podaję do publicznej wiadomości,

iż w dniu 13 listopada 2014 roku

( czwartek ) o godz. 17.00

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej

w Raciążu przy ul. Kilińskiego 23

odbędzie się XLVI Zwyczajna Sesja

Rady Miejskiej w Raciążu

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

/-/ Bogusław Jeżak

Puls Raciąża nr 5(42)2014

Puls Raciąża nr 5(42)2014

Puls Raciąża nr 4(41)2014

W związku z licznymi skargami mieszkańców Raciąża dotyczącymi progu zwalniającego na ulicy Mławskiej, Burmistrz Miasta informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za projekt, wykonanie i nadzór jest Starostwo Powiatowe w Płońsku. W związku z tym wszelkie uwagi zgłaszane przez mieszkańców do Urzędu Miejskiego są przekazywane do odpowiednich pracowników w Starostwie Powiatowym.

Z otrzymanych przez nas informacji wynika, iż próg zwalniający zostanie poprawiony do dnia 31 października 2014r.

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż dnia 25 października 2014r (sobota) w godzinach od 8:00 do 11:00 nastąpi odcięcie wody na ulicach:Mławska, Zawoda, Rzewuskiego, Ziemowita, Basztowa, Krótka, Kasztelańska, Jagiełły, Mieszka I, Juranda, Rzeźniana, osiedlu Jana Pawła II i Akacjowej.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu