Urząd Miejski w Raciążu

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz czwarty ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa. Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Lista stypendystów wyróżnionych za wybitne wyniki w nauce w II półroczu roku szkolnego 2013/2104 - POBIERZ >>

Lista stypendystów wyróżnionych za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014 - POBIERZ >>

 

 

 

Puls Raciąża nr 3(40)2014

Raport

 

 

Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania

zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

w województwie mazowieckim

 

Pobierz >>

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych wkrótce ogłosi nabór wniosków na wsparcie projektów w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.

Informacja na stronie http://rpo.mazowia.eu/komunikaty/rusza-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-przedsiebiorcow-w-ramach-konkursu-rpowm-1-5-1-2014.html

To ostatnia szansa na otrzymanie dotacji na zakup:

- maszyn i urządzeń,

- linii produkcyjnych,

- specjalistycznych środków transportu.

POBIERZ >>

 

Ponad 2,1 mln zł dla grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych z woj. mazowieckiego, dotacje do 5 tys. zł.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne.

POBIERZ >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu