Urząd Miejski w Raciążu

 

 

Dnia 03 kwietnia 2015r (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Raciążu będzie
czynny do godziny 14:00.

ZARZĄDZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 31 marca 2015r.

zmieniające Zarządzenie 29/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Ze względów organizacyjnych odwołana została debata powiatowa,dotycząca bezpieczeństwa, która miała się odbyć w najbliższy czwartek (2 kwietnia 2015r.) w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Warszawa oddział Poświętne w Płońsku ul. H. Sienkiewicza 11.

Nowy termin debaty zostanie podany wkrótce.

Burmistrz Miasta Raciąża serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie miasta na szkolenie poświęcone przygotowywaniu ofert konkursowych, które odbędzie się 30 marca 2015 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu, Pl. A. Mickiewicza 17, w pokoju 27 (sala ślubów).

Burmistrz Miasta Raciąża
/-/ Mariusz Jerzy Godlewski

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu