W lipcu i sierpniu wzorem ubiegłych lat dzieci z Raciąża wyjechały na kolonie. Tym razem kolonie nie były samodzielnie organizowane przez miasto. Burmistrz Mariusz Godlewski zdecydował, że samorząd miejski przyłączy się do Wakacyjnej Akcji Caritas 2015.

Pobierz szczegółowe informacje >>

W ramach "Akcji lato” - wakacje z Domem Kultury - skierowanej do dzieci w wieku 7 – 16 lat w każdy poniedziałek i czwartek lipca i sierpnia, w godzinach 10:00 – 13:00, organizowane były zajęcia edukacyjne, plastyczne, sportowe i rozrywkowe. Ponadto spotkania z psychologiem, pedagogiem i zajęcia z pierwszej pomocy.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Zamawiający: Miejski Zespół Szkół w Raciążu, 09-140 Raciąż ul. Kilińskiego 62B zaprasza do złożenia oferty na wymianę instalacji elektrycznej.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Burmistrz Miasta Raciąż poszukuje likwidatora postawionego w stan likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciążu.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zaprasza we wrześniu bieżącego roku mieszkańców wsi z powiatu płońskiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Pobierz szczegółowe informacje >>

W związku z wprowadzeniem przez PGKIM sp. z o.o. opłaty abonamentowej dla klientów, burmistrz Mariusz Godlewski zwrócił się do prezesa spółki Krzysztofa Talaka o ustalenie jednej formy rozliczania opłaty abonamentowej ze wspólnotami mieszkaniowymi. Zdaniem burmistrz opłata powinna być pobierana wyłącznie od głównego licznika zasilającego daną nieruchomość. Z informacji uzyskanych z PGKIM wynika, że spółka podjęła już prace związane z przejściem na taką formę rozliczania. Będzie to oznaczało obniżenie kwoty abonamentu dla odbiorców indywidualnych we wspólnotach.