Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż głosowanie w referendum ogólnokrajowym ustanowionym na dzień 06 września 2015 r. odbywać się będzie w godzinach 6:00 - 22:00. Lokale referendalne znajdować się będą w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji dla Okręgu Wyborczego nr 1, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej dla Okręgu Wyborczego nr 2 i w Gminnej Spółdzielni "SCh" dla Okręgu Wyborczego nr 3.

W dniu 21 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Raciążu został rozstrzygnięty czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Płockiej 52 w Raciążu.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Raciążu przy ul. 19 Stycznia...

Pobierz szczegółowe informacje >>

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Pobierz szczegółowe informacje >>

Informujemy, że dnia 28.08.2015 r. (piątek) Urząd Miejski jest nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego czynny będzie dnia 29.08.2015 r. (sobota) od godz. 12:00 – 15:00.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Raciążu

Pobierz szczegółowe informacje >>