Urząd Miejski w Raciążu

 

Do dnia 30 czerwca br. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników

na kadencję 2016 - 2019.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Dnia 16 maja 2015 roku uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej oraz klas III Publicznego Gimnazjum wchodzących w skład Miejskiego Zespołu w Raciążu uczestniczyli w całodziennych zajęciach otwartych związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją i kulturą realizowanych w ramach projektu systemowego pn: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość”.

Czytaj więcej: Wyrównanie szans edukacyjnych - „Moja Przyszłość”

Przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

w Urzędzie Miejskim pokój nr 5

01 czerwca 2015 roku (poniedziałek) w godz. 16:30 – 17:30
08 czerwca 2015 roku (poniedziałek) w godz. 16:30 – 17:30
15 czerwca 2015 roku (poniedziałek) w godz. 16:30 – 17:30
29 czerwca 2015 roku (poniedziałek) w godz. 16:30 – 17:30

INFORMACJA

Podaję do publicznej wiadomości, iż  w dniu 26 maja 2015 roku ( wtorek ) o godz. 17.00

w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu przy ul. Parkowej 14 odbędzie się VII  Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/   Andrzej Wojciech Staniszewski

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu