Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko obsługi – sprzątaczka (roboty publiczne, interwencyjne lub staż)

Pobierz szczegółowe informacje >>

IX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastoraciaz.pl powstało forum, na którym każdy mieszkaniec miasta Raciąża będzie mógł się wypowiedzieć. Forum będzie miało charakter dyskusyjny, tematy poruszane na forum dotyczyły będą naszego miasta, urzędu miejskiego i organów mu podległych, ale nie tylko. Zachęcamy do dyskusji o wszystkich aspektach życia w naszym mieście, o jego historii, kulturze i innych nurtujących mieszkańców sprawach. Każdy użytkownik może poruszyć własny temat do dyskusji. Wypowiadać się na łamach forum mogli będą zarówno użytkownicy zarejestrowani, jak i niezarejestrowani. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Raciążu będą w miarę możliwości odnosić się do poruszanych tematów. Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do odwiedzania naszego forum.
Wejście przez przycisk
 
 
w menu górnym.

 

Urząd Miejski w Raciążu informuje, że należy zachować szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez starą targowicę – przy ulicy Kilińskiego, między posesjami nr 29 a 31, gdyż pojawiło się kilka zgłoszeń o występowaniu tam Barszczu Sosnowskiego, niezwykle trującej rośliny, niebezpiecznej dla ludzi, a zwłaszcza dla dzieci.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Od 24 czerwca 2015 roku, z chwilą otrzymania dotacji z WFOŚiGW, rozpoczęto realizację projektu ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż – ETAP II”. Dofinansowanie wyniosło łącznie do 85% kosztów kwalifikowanego zadania.

Pobierz szczegółowe informacje >>