W drugiej połowie lipca 2015 roku rozpoczął się remont placu zabaw przy ul. Nadrzecznej. Aby w trakcie trwania prac nikomu nie stała się krzywda, pojawiły się tabliczki informacyjne, zabraniające wstępu na czas prac remontowych.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Nabór wniosków do programu "Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" dla samorządów.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Wykaz uczniów, którzy otrzymali stypendium za wybitne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2014/2015.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Lista stypendystów wyróżnionych za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015.

Pobierz szczegółowe informacje >>