Urząd Miejski w Raciążu

"Wiejskie ogrody jako element dziedzictwa kulturowego"

 

 

Dnia 03 kwietnia 2015r (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Raciążu będzie
czynny do godziny 14:00.

ZARZĄDZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 31 marca 2015r.

zmieniające Zarządzenie 29/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Ze względów organizacyjnych odwołana została debata powiatowa,dotycząca bezpieczeństwa, która miała się odbyć w najbliższy czwartek (2 kwietnia 2015r.) w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Warszawa oddział Poświętne w Płońsku ul. H. Sienkiewicza 11.

Nowy termin debaty zostanie podany wkrótce.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu