Urząd Miejski w Raciążu

Burmistrz Miasta Raciąża serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie miasta na szkolenie poświęcone przygotowywaniu ofert konkursowych, które odbędzie się 30 marca 2015 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu, Pl. A. Mickiewicza 17, w pokoju 27 (sala ślubów).

Burmistrz Miasta Raciąża
/-/ Mariusz Jerzy Godlewski

zapraszamy mieszkańców całego powiatu płońskiego do udziału w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa. Debata odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2015 roku, w godzinach 12.00 - 14.00, w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie oddział w Poświętne w Płoński przy ul. H. Sienkiewicza 11

POBIERZ>>

Indywidualne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

ZARZĄDZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 23 marca 2015r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

ZARZĄDZENIE NR 28/2015 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 23 marca 2015r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2015r.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu