Poznaj Kraków – Światowe Dni Młodzieży 2016 w okresie od 11 czerwca 2015r. do 25 czerwca 2015r. W formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Burmistrza Miasta Raciąża

Pobierz szczegółowe informacje >>

 

Do dnia 30 czerwca br. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników

na kadencję 2016 - 2019.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Dnia 16 maja 2015 roku uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej oraz klas III Publicznego Gimnazjum wchodzących w skład Miejskiego Zespołu w Raciążu uczestniczyli w całodziennych zajęciach otwartych związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją i kulturą realizowanych w ramach projektu systemowego pn: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

w Urzędzie Miejskim pokój nr 5

01 czerwca 2015 roku (poniedziałek) w godz. 16:30 – 17:30
08 czerwca 2015 roku (poniedziałek) w godz. 16:30 – 17:30
15 czerwca 2015 roku (poniedziałek) w godz. 16:30 – 17:30
29 czerwca 2015 roku (poniedziałek) w godz. 16:30 – 17:30

INFORMACJA

Podaję do publicznej wiadomości, iż  w dniu 26 maja 2015 roku ( wtorek ) o godz. 17.00

w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu przy ul. Parkowej 14 odbędzie się VII  Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/   Andrzej Wojciech Staniszewski