Urząd Miejski w Raciążu

10 lutego 2015 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie wyborcze do Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (w skrócie RRDPP). Spotkanie to było odpowiedzią Burmistrza na wniosek organizacji pozarządowych z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie powołania RRDPP,  pierwszej takiej rady w powiecie płońskim.

Czytaj więcej: POWOŁANO RACIĄSKĄ RADĘ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zatrudni w swoim nowopowstałym Biurze w Raciążu osobę na stanowisku REFERENTA W BIURZE POSELSKIM

Pobierz szczegółowe informacje >>

W okresie od grudnia 2014r. do lutego 2015r. w Urzędzie Miejskim w Raciążu przeprowadzony proces samooceny w oparciu o metodę CAF.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Pobierz szczegółowe informacje >>

Burmistrz Miasta Raciąża ogłasza nabór na staż zawodowy na stanowisko pomocy podinspektora do spraw kancelaryjno technicznych w Urzędzie Miejskim w Raciążu.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Burmistrz Miasta Raciąża ogłasza nabór na staż zawodowy na stanowisko pomocy inspektora ds. infrastruktury komunalnej, inspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej, inspektora ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami, podinspektora ds. gospodarowania odpadami i nadzoru właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Raciążu.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu