Urząd Miejski w Raciążu

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 roku.

POBIERZ >>

Podaję do publicznej wiadomości,

w dniu 12 maja 2014 roku

( poniedziałek) o godz. 17.00

w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury,

Sportu i Rekreacji

im. Ryszarda Kaczorowskiego

w Raciążu przy ul. Parkowej 14

odbędzie się XLI Zwyczajna Sesja

Rady Miejskiej w Raciążu

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bogusław Jeżak

Uroczystości - 3 Maja 2014

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu