Urząd Miejski w Raciążu

Zapraszamy do zapoznania się z dziennikiem podróży pana Jerzego Smolińskiego, który podjął wyzwanie samotnego spływu Wisłą w kanu https://www.facebook.com/jerzy.smolinski.96?fref=ts

Urząd Miejski w Raciążu

zaprasza wszystkich mieszkańców miasta

na uroczyste przekazanie i poświęcenie nowej karetki pogotowia.

Przekazanie  to nastąpi dnia 29 kwietnia 2014r. o godzinie 12:00 przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Raciążu przy ulicy Mławskiej 15.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu