Drukuj 

W dniu 20 marca 2015roku nastąpił montaż trzech par nowych harmonijkowych, automatycznie otwieranych drzwi garażowych w remizie raciąskiej OSP. Drzwi zastąpiły wysłużone i skorodowane drzwi od lat zamontowane w garażach samochodów bojowych. Problem był od lat zgłaszany przez druhów z OSP.

Przez dziury pod drzwiami sypał się do wnętrza garaży śnieg, mróz i zimno łatwo przechodziły do pomieszczeń. Niestety przez ostatnie lata nie było odzewu na ten problem.

Rozwiązaniem zajęły się obecne władze miasta. Koszt wymiany drzwi, przekraczający 57 000 zł był niebagatelny. Dlatego burmistrz Mariusz Godlewski wraz z druhami zaczął poszukiwać sponsorów, którzy pomogliby finansowo w wymianie drzwi. Udało się pozyskać dla tego celu środki finansowe z następujących podmiotów: Polmlek Raciąż, GS Raciąż, Zarząd Główny OSP, Bank Spółdzielczy w Raciążu, Remondis Drobin, Gmina Raciąż, Alfa PVC. Wymianą drzwi od strony przygotowania zadania oraz jego przeprowadzenia zajął się burmistrz miasta, natomiast strażacy byli obecni przy montażu, na bieżąco wnosili uwagi i nadzorowali dodatkowo wykonanie.

Burmistrz Godlewski zadeklarował dalsze wsparcie dla OSP w Raciążu. W miarę posiadanych środków wykonane zostanie cyklinowanie i lakierowanie parkietów na dużej sali oraz inne niezbędne prace. Zdaniem burmistrza, warto dokończyć całościowy remont budynku OSP, tak aby na wiele lat mógł on dobrze służyć druhom i mieszkańcom. Działanie jednostki jest bardzo ważne dla Raciąża i okolicznych miejscowości. Stąd inwestycje miasta w samochody dla OSP oraz w siedzibę straży. Możemy być dumni jako mieszkańcy ze sprawności naszych strażaków, ich wyszkolenia i wyposażenia. Burmistrz podkreślił również zaangażowanie strażaków w działanie jednostki, nastawienie na wspólne cele i ogrom pracy wykonywanych przez druhów na rzecz jednostki. To bardzo budujące na przyszłość.

Na spotkaniu burmistrza ze strażakami uzgodniono także, iż dodatkowo w najbliższym czasie zostanie wykonany częściowy remont podjazdów do garaży oraz wymiana nawierzchni na dojazdach na kostkę brukową. OSP w Raciążu zakupi w tym celu materiały, miasto Raciąż zaś zorganizuje wykonanie powyższych prac zapewniając robociznę.