Urząd Miejski w Raciążu

Pobierz szczegółowe informacje >>

Pobierz szczegółowe informacje >>

Pobierz szczegółowe informacje >>

Zawiadomienie o zmianie w wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania przeglądów instalacji gazowych wraz z urządzeniami w komunalnym budynku mieszkalnym 24 rodzinnym przy ul. Akacjowej 9 w Raciążu.

Zapytanie ofertowe Nr sprawy KM.271.4.2018 "Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - w podziale na dwie części.

Zapytanie ofertowe >>

Załącznik do "Zapytanie ofertowe Nr sprawy KM.271.4.2018 "

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 30 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu miejskiego w Raciążu plac Adama Mickiewicza 17, pokój nr 28.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu