Urząd Miejski w Raciążu

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 grudnia 2018 r. (środa) o godzinie 13:00 w budynku Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu odbędzie się II Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

Paweł Chrzanowski

Zapytanie ofertowe nr KM.271.1.2018 w sprawie wykonania rocznych przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasto Raciąż

Zapytanie Nr KM.271.1.2018 >>

Zapytanie ofertowe nr KM.271.2.2018 w sprawie wykonania przeglądów kominiarskich/ dymowych/wentylacyjnych w komunalnych budynkach mieszkalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż.

Zapytanie Nr KM.271.2.2018 >>

Zapytanie ofertowe nr KM.271.3.2018 na wykonanie przeglądu okresowego instalacji gazowej, przeglądu technicznego kotłów gazowych i urządzeń gazowych oraz usunięcia ewentualnych nieszczelności w lokalach w komunalnym budynku mieszkalnym położonym w Raciążu przy ul. Akacjowej 9.

Zapytanie Nr KM.271.3.2018 >>

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu